Kontakt:

Mgr. Alena Gejdošová
Prte 564
027 32 Zuberec
Slovenská republika

tel: +421 (0) 908 659 239
tel.:+421 (0) 907 194 497

GPS: 49.2594953N, 19.6227083E

e-mail: agejdosova@centrum.sk

www.gejdos.eu

Ubytovanie Gejdoš

Obsah

Zasielanie zálohy:

Číslo účtu IBAN: SK15 5600 0000 0040 9680 5003
BIC SWIFT kód: KOMASK2X
Názov Banky: Prima Banka
Názov príjemcu: Alena Gejdošová
Správa pre príjemcu: priezvisko, termín dovolenky

Ubytovanie Gejdoš

Mgr. Alena Gejdošová
Prte 564
027 32 Zuberec
Slovenská republika

+421 908 659 239
+421 907 194 497

agejdosova@centrum.sk